Нова страница

Защита на данните и GDPR

Хотелът е регистриран в ICO по отношение на защитата на данните. Уебсайтът ни за резервации се управлява от Booking.com, които имат свои собствени сертификати за защита на данните и са напълно съвместими и можете да видите техните данни чрез сайта им.

Що се отнася до нашите клиенти, вместо да даваме много дълга обяснение на закона, което съм сигурен, че всички сме доста отегчени, ще дойда. Можем да посъветваме, че като фирма събираме само данните, които са необходими, за да направим вашата резервация, ние запазваме само данните, които ние изискваме от закона да направи това. Всички данни, които поддържаме, се съхраняват сигурно и не са достъпни за достъп на никого. Като бизнес можете да бъдете сигурни, че никога няма да продаваме или да предоставяме достъп до вашите данни на никого за бизнес цели. Единственият момент, в който бихме могли да предаваме вашите данни, е, ако ни се наложи да направим това по закон, за да се съобразим с служител с власт, действащ за полицията / съдилищата / правителството.