Nova stranica

Zaštita podataka i GDPR

Hotel je registriran kod ICO-a u pogledu zaštite podataka. Naša web stranica za rezervaciju upravlja Booking.com, koji ima svoje certifikate o zaštiti podataka i koji su u potpunosti usklađeni i možete vidjeti njihove detalje putem svoje stranice.

Što se tiče naših klijenata, umjesto da daju vrlo dugo objašnjenje zakona, za koje sam siguran da smo svi dosadno dosadili, doći ću do točke. Možemo vam savjetovati da kao posao prikupljamo samo podatke potrebne za phsycially rezervaciju, zadržavamo samo podatke koji su nam potrebni u zakonu. Svi podaci koje držimo čuvaju se na sigurnom mjestu i nisu dostupni nikome drugome za pristup. Kao tvrtka možete biti sigurni da nikada nećemo prodavati ili dati pristup vašim podacima nikome drugome za bilo koju poslovnu svrhu. Jedino vrijeme kao posao na kojemu bismo mogli dati vaše podatke je ako nam je to obvezno da se pridržavamo službenika s ovlastima koji djeluju za policiju / sudove / vladu.