New-page

Ochrana údajov a GDPR

Hotel je registrovaný v ICO s ohľadom na ochranu údajov. Naše webové stránky pre rezerváciu sú spravované spoločnosťou Booking.com, ktoré majú svoje vlastné certifikáty na ochranu osobných údajov a sú plne kompatibilné a svoje údaje si môžete prezrieť prostredníctvom svojich stránok.

Pokiaľ ide o našich klientov, namiesto toho, aby sme dali veľmi dlho vysvetlené vysvetlenie k zákonu, o ktorom som si istý, že sa všetci dostaneme skôr nudiť, prídem na to. Môžeme vám odporučiť, aby sme ako spoločnosť zhromažďovali iba údaje požadované na to, aby si fyzicky rezervovali, uchovávame si iba tie údaje, ktoré nám zo zákona vyžadujú. Všetky údaje, ktoré si ponecháme, sú udržiavané bezpečne a nie sú k dispozícii pre prístup ktokoľvek inému. Ako obchod si môžete byť istí, že nikdy nepredávame ani neposkytujeme prístup k vašim údajom nikomu inému na akékoľvek obchodné účely. Jediný čas ako podnik, ktorému by sme niekedy odovzdali vaše údaje, je, ak by sme to museli urobiť zo zákona, aby sme dodržiavali dôstojníka s právomocou pre políciu / súdy / vládu.