CORONAVORUS COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS-UPDATERING FÖR FÖLJANDE MED REGERINGENS REGLERING SOM MANDAG 23RD MARS 2020


Liksom många hotell i London förblir vi öppna men vidare till regeringens anvisningar och för säkerheten för personal och kunder kan vi inte längre ta en promenad i bokningar eller någon standardbokning online för antingen Lesiure eller Corporate Buisness ändamål för tillfället. Även om tillgänglighetskalendern kan vara öppen, rekommenderar vi inte att vi gör några nya uppsägningar för några datum före juli just nu, och vi kan inte i det här skedet garantera att de kommer att gå vidare just nu och därför har vi tagit bort alla icke-återbetalningsbara och specialerbjudanden priser för överskådlig framtid, vi kommer att återinföra dessa i framtiden när återhämtningar upphävs och vi kan alla gå igenom våra liv igen
Under tiden, såvida du inte är anställd i en bransch klassificerad som en grundläggande arbetare / nyckelarbetare eller om du är en utländsk medborgare fast i London och väntar på en hemreseflygning kan vi inte acceptera några nya reservationer för tillfället under någon period före juli

Vi måste också klargöra att vi inte kunde tillhandahålla boende för någon som har symptom på viruset som vill självisolera eftersom vi inte kan utsätta andra i riskzonen

Vi är ledsna för eventuella besvär som detta kan orsaka dig men det är för alla safty och i enlighet med regeringens instruktioner

Vi hoppas att du kommer att se dig agin snart och följ instruktionerna och håll dig säker